11 "Rimstieties un atzīstiet, ka Es esmu Dievs, cildināms tautu starpā, cildināms pa visu pasauli!"

Ps.46:11

ZDlogo

Bībeliskā padomdošana

dgda

Apustuļu darbi 2:41-47

41 Kas viņa vārdus uzņēma, tos kristīja, un tanī dienā tiem pievienojās ap trīs tūkstoši dvēseļu; 
42 un tie pastāvēja apustuļu mācībā un sadraudzībā, maizes laušanā un lūgšanās. 
43 Visus pārņēma bailes, un apustuļi darīja daudz brīnumu un zīmju. 
44 Bet visi ticīgie turējās kopā, un viss tiem bija kopīgs; 
45 viņi pārdeva savus īpašumus un rocību un izdalīja visiem, kā kuram vajadzēja. 
46 Viņi mēdza ik dienas vienprātīgi sanākt Templī, pa mājām tie lauza maizi un baudīja barību ar gavilēm un vientiesīgu sirdi, 
47 slavēdami Dievu, un viņi bija ieredzēti visā tautā. Bet Tas Kungs ik dienas pievienoja viņiem tos, kas tika izglābti.


30.04.17.Apustuļu darbi 2:41-47 Pirmās draudzes dzīves pamats. (16)

07.05.17.Apustuļu darbi 2:41-47 Pirmās draudzes dzīves pamats-2 (17)

14.05.17. Apustuļu darbi 2:44-47_Garīgi veselīga draudze (18)


AIZLŪGŠANAS VAJADZĪBAS

Par vajadzībam rakstiet

PAR VAJADZĪBĀM RAKSTIET

IESPĒJA ZIEDOT

Ziedkalnes baptistu draudze
Reģ.nr. 40801051749
A/S SWEDBANK
Kods: HABALV22
Konts: LV22HABA0551043092647

ŠOBRĪD MĀJAS LAPĀ:

Klātienē 562 viesi un nav reģistrētu lietotāju