24 Dievs, kas radījis pasauli un visu, kas tanī, būdams debess un zemes Kungs, nemājo rokām celtos tempļos.
25 Un Viņu neapkalpo cilvēku rokas, it kā Viņam kā vajadzētu: Viņš pats dod visiem dzīvību, elpu un visu;
26 Viņš licis visām tautām celties no vienām asinīm un dzīvot pa visu zemes virsu un nospraudis noteiktus laikus un robežas, kur tiem dzīvot,
27 lai tie meklētu Dievu, vai tie Viņu varētu nojaust un atrast, jebšu Viņš nav tālu nevienam no mums.
30 Bet Dievs, atstādams neievērotus nezināšanas laikus, tagad aicina visus cilvēkus visur atgriezties no grēkiem.

Apd.17:24-27,30

ZDlogo

Bībeles studijas

Ziedkalnē

Parasti katru trešdienu vai ceturtdienu plkst.17:00 notiek Bībeles studēšana draudzes namā. Galvenokārt tiek pārrunāts svētdienas sprediķī dzirdētais.

Informācijai zvaniet:
26611583 Olgai

Rīgā

Vīri sanāk kopā katru trešdienu plkst.17:00 - Rīgā. Laipni aicināti vīri, kuri padziļināti vēlas saprast un dzīvot Svēto Rakstu gaismā. Mēs esam pārliecināti, ka Dievs ir tas, kas dod atbildi uz visdziļākajām cilvēka vajadzībām. Tikai viņa Vārds, Bībele, spēj pilnībā un pietiekami, paskaidrot dzīves jēgu uz šīs pasaules un cilvēka vietu tajā, dot cerību izmisušajiem un iemācīt praktiski būt paklausīgam Dievam katrā dzīves situācijā. Tikai Dievs piedāvā patiesu risinājumu cilvēka grēcīgumam, vainai, bailēm un nāvei. Tikai Viņš dod cilvēka dvēselei tik nepieciešamo mieru un laimi! Un tikai Dievs ir pelnījis to, ka cilvēks patiesi pielūgtu Viņu.

Informācijai zvaniet:
20263008 Eināram

AIZLŪGŠANAS VAJADZĪBAS

Par vajadzībam rakstiet

PAR VAJADZĪBĀM RAKSTIET

IESPĒJA ZIEDOT

Ziedkalnes baptistu draudze
Reģ.nr. 40801051749
A/S SWEDBANK
Kods: HABALV22
Konts: LV22HABA0551043092647

ŠOBRĪD MĀJAS LAPĀ:

Klātienē 130 viesi un nav reģistrētu lietotāju