24 Dievs, kas radījis pasauli un visu, kas tanī, būdams debess un zemes Kungs, nemājo rokām celtos tempļos.
25 Un Viņu neapkalpo cilvēku rokas, it kā Viņam kā vajadzētu: Viņš pats dod visiem dzīvību, elpu un visu;
26 Viņš licis visām tautām celties no vienām asinīm un dzīvot pa visu zemes virsu un nospraudis noteiktus laikus un robežas, kur tiem dzīvot,
27 lai tie meklētu Dievu, vai tie Viņu varētu nojaust un atrast, jebšu Viņš nav tālu nevienam no mums.
30 Bet Dievs, atstādams neievērotus nezināšanas laikus, tagad aicina visus cilvēkus visur atgriezties no grēkiem.

Apd.17:24-27,30

ZDlogo

Semināri

Bībeliskas draudzes mērķi

videoKolosiešiem 1:15-20
15 Jo Viņš ir neredzamā Dieva attēls, visas radības pirmdzimtais;
16 Viņā radītas visas lietas debesīs un virs zemes, redzamās un neredzamās, gan troņi, gan kundzības, gan valdības, gan varas. Viss ir radīts caur Viņu un uz Viņu,

Lasīt tālāk...

Otra tikšanas reize

 

Saprotot nepieciešamību uzrunāt citus evanģēliski - bibliski domājošus kristiešus, 2016.gada  6.augustā  
Ziedkalnes baptistu draudzē notika jau otrā vīru sanāksme, kuru apmeklēja 22. vīri no dažādām Latvijas vietām.

Runājām par lietām, kas mums ir svarīgas:

1. Par Bībeles autoritāti.

2. Par Bībeles pretiniekiem.

Tika novadītas divas lekcijas. Runāja E.Vanags un A.Akmens.

AIZLŪGŠANAS VAJADZĪBAS

Par vajadzībam rakstiet

PAR VAJADZĪBĀM RAKSTIET

IESPĒJA ZIEDOT

Ziedkalnes baptistu draudze
Reģ.nr. 40801051749
A/S SWEDBANK
Kods: HABALV22
Konts: LV22HABA0551043092647

ŠOBRĪD MĀJAS LAPĀ:

Klātienē 109 viesi un nav reģistrētu lietotāju