Un Ījabs atbildēja Tam Kungam un sacīja: 
 "Es zinu, ka Tu visu spēj un Tev nav nekāds nodoms neizpildāms.                                                   (Ījaba 42:1,2)

ZDlogo

Otra tikšanas reize

 

Saprotot nepieciešamību uzrunāt citus evanģēliski - bibliski domājošus kristiešus, 2016.gada  6.augustā  
Ziedkalnes baptistu draudzē notika jau otrā vīru sanāksme, kuru apmeklēja 22. vīri no dažādām Latvijas vietām.

Runājām par lietām, kas mums ir svarīgas:

1. Par Bībeles autoritāti.

2. Par Bībeles pretiniekiem.

Tika novadītas divas lekcijas. Runāja E.Vanags un A.Akmens.

AIZLŪGŠANAS VAJADZĪBAS

Par vajadzībam rakstiet

PAR VAJADZĪBĀM RAKSTIET

IESPĒJA ZIEDOT

Ziedkalnes baptistu draudze
Reģ.nr. 40801051749
A/S SWEDBANK
Kods: HABALV22
Konts: LV22HABA0551043092647

ŠOBRĪD MĀJAS LAPĀ:

Klātienē 38 viesi un nav reģistrētu lietotāju