35 Jēzus sacīja viņiem: "ES ESMU dzīvības maize. Kas pie Manis nāk, tam nesalks, un, kas Man tic, tam neslāps nemūžam. 
36 Bet Es jums to esmu sacījis: jūs to esat redzējuši, bet neticat. 

Jņ.6:35-36

ZDlogo

Otra tikšanas reize

 

Saprotot nepieciešamību uzrunāt citus evanģēliski - bibliski domājošus kristiešus, 2016.gada  6.augustā  
Ziedkalnes baptistu draudzē notika jau otrā vīru sanāksme, kuru apmeklēja 22. vīri no dažādām Latvijas vietām.

Runājām par lietām, kas mums ir svarīgas:

1. Par Bībeles autoritāti.

2. Par Bībeles pretiniekiem.

Tika novadītas divas lekcijas. Runāja E.Vanags un A.Akmens.

AIZLŪGŠANAS VAJADZĪBAS

Par vajadzībam rakstiet

PAR VAJADZĪBĀM RAKSTIET

IESPĒJA ZIEDOT

Ziedkalnes baptistu draudze
Reģ.nr. 40801051749
A/S SWEDBANK
Kods: HABALV22
Konts: LV22HABA0551043092647

ŠOBRĪD MĀJAS LAPĀ:

Klātienē 215 viesi un nav reģistrētu lietotāju