29 Jo neatceļamas ir Dieva žēlastības dāvanas un Viņa aicinājums..

Rom.11:29

ZDlogo

27.09.2020. Pāvila 1. vēstule Timotejam 4:13-16. Nodošanās patiesībai. (35)

13 Tiekāms es nāku, nododies lasīšanai, paskubināšanai, mācīšanai.
14 Nenicini dāvanu, kas ir tevī, kas tev tika dota ar praviešu vārdiem toreiz, kad presbiteri uzlika tev rokas.
15 Par to gādā, pie tā paliec, lai tavs briedums būtu redzams visiem.
16 Esi nomodā par sevi pašu un par mācību, turies pie tā, jo, darīdams to, tu izglābsi gan pats sevi, gan tos, kas klausās tevi.

AIZLŪGŠANAS VAJADZĪBAS

Par vajadzībam rakstiet

PAR VAJADZĪBĀM RAKSTIET

IESPĒJA ZIEDOT

Ziedkalnes baptistu draudze
Reģ.nr. 40801051749
A/S SWEDBANK
Kods: HABALV22
Konts: LV22HABA0551043092647

ŠOBRĪD MĀJAS LAPĀ:

Klātienē 67 viesi un nav reģistrētu lietotāju