Es esmu Tas Kungs, tas ir Mans Vārds, Savu godu Es citam nedošu, nedz Savu slavu elkiem.     

                                                                                                                                    Jesaja 42:8

ZDlogo

Psalmi

5.05.2019. Psalms 1

1 Divi dzīves ceļi
Svētīgs tas cilvēks, kas neseko bezdievīgo padomam, nedz staigā grēcinieku ceļus, nedz arī sēž paļātāju pulkā,

Lasīt tālāk ...

28.04.2019. Psalms 150

1 Visi, kam dvaša, lai teic To Kungu
Alelujā! Teiciet Dievu Viņa svētajā vietā, teiciet Viņu Viņa varas spēcīgajā cietoksnī - debesu izplatījumā!

Lasīt tālāk ...

17.03.2019. Psalms 145

1 Žēlīgs un sirdsžēlīgs ir Tas Kungs
Dāvida slavas dziesma. Es Tevi augsti teikšu, mans Dievs, Tu ķēniņ, un slavēšu Tavu Vārdu mūžīgi mūžam!

Lasīt tālāk ...

10.03.2019. Psalms 144

1 Pateicība un lūgšana
Dāvida psalms. Slavēts lai ir Tas Kungs, mana klints, kas māca manām rokām cīņas mākslu un dara manus pirkstus vingrus karam!

Lasīt tālāk ...

3.03.2019. Psalms 143

1 Grēku sūdzēšana un lūgšana pēc palīga
Dāvida psalms. Klausi, ak, Kungs, manu lūgšanu, ņem vērā manas sirds lūgšanas balsi pēc Savas patiesības un uzklausi mani pēc Savas taisnības!

Lasīt tālāk ...

27.01.2019. Psalms 138

1 Pateicība Dievam par Viņa žēlastības dāvanām
Dāvida psalms. Es Tevi, Kungs, teikšu no visas sirds, es dievu priekšā Tev dziedāšu slavas dziesmas;

Lasīt tālāk ...

AIZLŪGŠANAS VAJADZĪBAS

Par vajadzībam rakstiet

PAR VAJADZĪBĀM RAKSTIET

IESPĒJA ZIEDOT

Ziedkalnes baptistu draudze
Reģ.nr. 40801051749
A/S SWEDBANK
Kods: HABALV22
Konts: LV22HABA0551043092647

ŠOBRĪD MĀJAS LAPĀ:

Klātienē 227 viesi un nav reģistrētu lietotāju