5 Un tev būs To Kungu, savu Dievu, mīlēt no visas savas sirds, no visas savas dvēseles un ar visu savu spēku.
6 Un lai šie vārdi, ko es tev šodien pavēlu, tev paliek ierakstīti tavā sirdī.
7 Un atgādini tos saviem bērniem un runā tos sēžot savā namā un pa ceļu ejot, guļoties un ceļoties.

5.Moz.6:5-7

ZDlogo

3.11.2019. Psalms 26

1 Taisna cilvēka lūgšana
Dāvida dziesma. Kungs, gādā man taisnību, jo es staigāju nevainībā un paļaujos uz To Kungu bez kādas svārstīšanās!
2 Pārbaudi mani, Kungs, un izmeklē mani, izskati manas īkstis un manu sirdi!
3 Jo Tava žēlastība stāv man acu priekšā, un es staigāju Tavā patiesībā.
4 Es nesēžu pie bezgožiem un nepinos ar viltniekiem.
5 Es ienīstu ļaundaru sabiedrību un nesēžu kopā ar bezdievīgajiem.
6 Es mazgāju savas rokas nevainībā un turos tava altāra tuvumā, ak, Kungs,
7 pauzdams Tev pateicību skanīgā dziesmā un daudzinādams visus Tavus brīnumus.
8 Kungs, man ir mīļa Tava mītne Tavā namā un vieta, kur mājo Tava godība.
9 Neaizrauj manu dvēseli līdz ar grēciniekiem, nedz manu dzīvību ar tiem, kas izlej asinis,
10 pie kuru rokām līp noziegums un kas ar savu labo roku pieņem netaisnas dāvanas!
11 Bet es staigāju nevainībā, tāpēc atpestī mani, Kungs, un esi man žēlīgs!
12 Mana kāja stāv uz līdzena ceļa, sapulcēs es teikšu To Kungu.


AIZLŪGŠANAS VAJADZĪBAS

Par vajadzībam rakstiet

PAR VAJADZĪBĀM RAKSTIET

IESPĒJA ZIEDOT

Ziedkalnes baptistu draudze
Reģ.nr. 40801051749
A/S SWEDBANK
Kods: HABALV22
Konts: LV22HABA0551043092647

ŠOBRĪD MĀJAS LAPĀ:

Klātienē 56 viesi un nav reģistrētu lietotāju